Dilsafa - Fuchsia

100% COTTON RANFORCEDuvet Cover: 200 x 200 cmPillowcase: 50 x 80 cm (2 Pieces)

Dilsafa - Fuchsia

SKU: 172PRL28454
€89.00Price